Regelguide

Regelguide

Generelt om arrangementet:

Mølleåsejladsen ligger sig under følgende af Det Danske Spejderkorps politiker:

 

https://dds.dk/artikel/politikker

 

Middag lørdag og efterfølgende fest gennemføres som en privat fest under kontrollerede forhold.

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer til middagen eller den efterfølgende fest. Der henvises til baren, med venlige priser, hvor overskuddet går til Mølleåsejladsen.

 

Sejladsregler for alle deltagende

For at sejle med, skal du være spejder og være fyldt 12 år.

Det er et krav, at du kan svømme minimum 200 meter.

Der sejles med lukket redningsvest (kan lånes af Mølleåsejladsen - udleveres ved start-området).

Det er et krav, at du sejler med fastsiddende fodtøj - lukkede sko anbefales.

Båden må kun sejles af holdet selv.

Båden må kun bæres af holdet selv (med undtagelse af Oldboyklassen).

Det er ikke tilladt at transportere båden på kanohjul eller lignende ved overbæringerne (med undtagelse af Oldboyklassen).

Alle hold skal registreres ved ankomst til Lyngby Mølle for at have en gyldig deltagelse og af sikkerhedsmæssige årsager.

Alle hold skal melde sig ved overbæringerne, når disse passeres - af sikkerhedsmæssige årsager.

Alle hold der udgår mellem overbæringerne, skal melde dette ved nærmeste overbæring - af sikkerhedsmæssige årsager.

Alle hold der udgår mellem overbæringerne, skal medbringe deres båd til nærmeste overbæring - for at vi kan transportere den til genbrug.

Holddeltagere som ikke sejler må ikke transportere sig ved elektriske, motordrevent eller lignende transportmiddel (løb og cykel er tilladt).

Alle hold skal være passeret overbæringen inden den lukker.

Enhver overtrædelse af ovenstående regler medfører diskvalifikation, og holdet kan ikke vinde uanset placering.

Udgår holdet i sejladsen fordi der er brug for hjælp til at bære deres båd, er det tilladt at sejle videre, dog uden at deltage i selve konkurrencen.

Sejler holdet uden fodtøj eller uden lukket redningsvest vil man blive nægtet al videre sejlads.

 

Regler for Senior-, og Roverklassen.

Båden bygges i skoven (Stedet afsløres senest onsdag før sejladsen). Ankomst meldes ved registeringsteltet.

Byggematerialerne må kun bestå af presenning, snor og skovens døde materialer (Der må ikke anvendes friske grene).

Der må anvendes gaffatape til udelukkende at lappe huller i presseningen.

Båd og pagaj skal begge bygges i skoven og af holdet selv (Dette gælder også indsamling af materialer)!

Der må benyttes spejderværktøj, der ikke er batteri- eller motordrevet.

Båden må maksimalt måle 1,5*3,5 meter.

Seniorklassen har max. 3 timer til at bygge.

Roverklassen har max. 2 timer til at bygge.

Holdet sørger selv for, at båden lastes i lastbilen.

 

Regler for Spejderklassen.

Som deltager i spejderklassen kan du vælge at bygge din båd hjemmefra eller møde op lørdagen morgen i skoven (stedet afsløres senest onsdag før sejladsen) med de resterende deltagere.

Byggematerialerne må kun bestå af presenning, snor og skovens døde materialer (Der må ikke anvendes friske grene).

Der må anvendes gaffatape til udelukkende at lappe huller i presseningen.

Der må benyttes spejderværktøj, der ikke er batteri- eller motordrevet.

Båden må maksimalt måle 1,5*3,5 meter.

Pagajen må gerne være lavet af naturens materialer, men det er ikke et krav.

Holdet sørger selv for, at båden lastes i lastbilen.

 

Regler for Oldboyklassen.

Oldboy klassen konkurrere om den mest kreative båd.

Der skal være minimum to på holdet hvoraf mindst én er fyldt 20 år.

Båden må bygges i skoven (stedet afsløres senest onsdag før sejladsen) eller hjemmefra.

Bygger I båden i skoven, skal den afleveres senest kl.11.00 til transport til Lyngby Mølle.

Der er ingen regler for bådbygningen i denne klasse, men hver opmærksom på at Mølleåen er snæver vise steder og at al motorsøfart ikke er tilladt på Mølleåen.

 

Best fighter

Hvert år kårer vi det hold som har kæmpet længst og hårdeste for at komme i mål. Dette hold har haft en god kamp ånd hele vejen igennem løbet og holdet har været sammen om kampene samt hjulpet hinanden med kamp gejsten. Vinderne af best fighter har intet med hurtigst tid at gøre og vil blive kåret af Pandekagebåden.

 

Aflysning

Hvis du melder fra til Mølleåsejladsen før 1.juli, refunderer vi alle dine indbetalinger 100%.

Melder du fra før 1.august, refunderer vi 50% og efter d.1.august kan vi desværre ikke refundere dine indbetalinger.